Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Fracció orgànica
37.293 t
Fracció vegetal
21.606 t
Llots de depuradora
37.697 t
Vidre
16.207 t
Paper i cartró
20.747 t
Envasos lleugers
17.921 t

Economia Circular

A Tirme hem integrat l'economia circular en la nostra estratègia empresarial per tal d'assegurar el desenvolupament sostenible dels nostres processos i de la comunitat a la qual donem servei. A més, tenim l'objectiu de ser impulsors de projectes d'economia circular entre els diferents agents econòmics, socials, empresarials i institucionals de l'illa. Per a això, millorem dia a dia els nostres processos i innovem en la creació de nous projectes que abundin en la cultura de l'economia circular.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objetivous

La nostra activitat està lligada directament al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Per això, la nostra planificació estratègica es basa en aquests ODS; en les polítiques de gestió mediambiental (ODS 6, 7, 9 i de l'11 al 15), les polítiques de gestió del capital humà (ODS 4, 5 i 8) i en les polítiques de suport a la comunitat local (ODS 8, 9, 11 i 17).

Responsabilitat Social Corporativa

El nostre impacte en cifres

Counter
0t

de residus rebuts

Counter
0

municipis als quals es dona servei

Counter
0%

volum proveïdors locals

Counter
0

visites a les nostres instal·lacions

Impacte ambiental

Impulsem un model de negoci sostenible, respectuós amb el medi ambient i compromès amb la lluita contra el canvi climàtic.

A través de la nostra activitat, a Tirme proporcionem solucions als reptes ambientals que suposa la gestió de residus a l'illa de Mallorca. Treballem dia a dia amb l'afany d'assegurar la protecció del medi ambient i integrar la sostenibilitat ambiental en la planificació estratègica del nostre negoci a través de solucions que afavoreixen l'economia circular.


Feature

Canvi climàtic

L'emergència climàtica suposa una de les majors amenaces del nostre segle. Per això, en un context marcat per la incertesa climàtica, anticipar-se als riscos en matèria de canvi climàtic i definir un sòlid full de ruta resulta fonamental. El nostre ferm propòsit d'afrontar el desafiament del canvi climàtic constitueix una de les nostres màximes prioritats.

Per això, monitorar i gestionar la nostra Petjada de Carboni, que mesura la totalitat dels Gasos amb Efecte d'Hivernacle (GEH) emesos per l'acció directa o indirecta de la nostra activitat, és un aspecte fonamental que ens fa ser cada vegada més conscients de l'impacte que generem, ens permet conèixer-ne l'evolució i ens ajuda a impulsar mesures de millora i accions de mitigació.

Des de Tirme, ens esforcem dia a dia per aconseguir que el nostre compromís en la lluita contra el canvi climàtic es vegi reflectit en totes les accions que duem a terme, tot contribuint a reduir l'impacte ambiental i creant un benefici per a tothom: el nostre planeta i la nostra comunitat.

Emissions de dades diàries

Dades d'emissions en continu de la Planta de Valorització Energètica de Son Reus (Dia: 10/04/24 )

linea 1
linea 2
linea 3
linea 4

Línea 2 en revisión

Percentatge d'emissió respecte al límit d'emissió diari

Dades pendents de validació per l'Administració

PMVA

El Pla de Mesures i Vigilància Ambiental és un extens i ambiciós programa que especifica els aspectes ambientals objecte d'estudi (aigües, emissions a l'atmosfera, olors, sorolls, sòls, qualitat de l'aire i subproductes com ara l'ecoàrid, les cendres cimentades i el compost), els paràmetres a controlar, així com la freqüència i el tipus d'anàlisi.

Tot això s'aplica tenint en compte les possibles afeccions a l'entorn natural i a les poblacions properes a les plantes de tractament gestionades per TIRME a l'illa de Mallorca, amb l'objectiu final de garantir el bon funcionament i un mínim impacte de les instal·lacions, el compliment de la legislació ambiental aplicable i procedir, si calgués, en funció dels resultats, a l'adopció de les mesures correctives oportunes.

Condicions generals de compra

Les Condicions Generals de Compres, Obres i Serveis tenen com a finalitat regular les relacions entre TIRME i els seus Proveïdors i Subministradors, i formen part de la Documentació Contractual per a la compra/contractació d'equips, materials, obres o serveis.


Certificacions

A Tirme disposem d'un Sistema de Gestió Integrat que estableix el nostre marc d'actuació i ens permet definir les mesures, els procediments i els recursos necessaris per complir amb els objectius fixats. Aquest sistema apareix definit a la nostra Política Integrada de Gestió, en la qual recollim els compromisos i les metes fixades per tal d'impulsar un model basat en l'excel·lència, la responsabilitat social i la millora contínua. Això s'emmarca al seu torn en l'ètica empresarial, el compliment normatiu i la cura del medi ambient i les persones. D'aquesta manera, contribuïm al creixement de la nostra companyia, al progrés de la societat i a la protecció del planeta. 


Tot això està avalat per un conjunt de certificacions interconnectades que fonamenten el nostre model integrat de gestió i demostren l'afany de millora contínua i el compliment d'uns estàndards nacionals i internacionals elevats. A més, ens ajuden a desplegar la nostra visió estratègica

Feature